• Svetosavska 68, 23300 Kikinda
  • 0230/425-766

Bezbednosni sistemi

Video Nadzor

Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadzor i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju. 

Osnovna funkcija ovakvog sistema je pružanje informacija o bezbednosnom statusu na osnovu koje će korisnik moći da organizuje odgovarajuće mere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu štićenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Sistemi se ne koriste samo na “kritičnim” mestima, već imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i dr. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Analogni Video Nadzor

Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera, preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uređaja za uživo praćenje i skladištenje snimaka.

CCTV (Closed Circuit Tele Vision) je termin koji se odnosi na korišćenje analognog sistema i predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ograničen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu. CCTV sistemi koriste DVR (Digital Video Recorder), uređaj koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na konkretnom sistemu. Na jedan DVR se može povezati od jedne do više kamera, zavisno od karakteristika ulaza DVRa. DVR sadrži jedan ili više hard diskova čiji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahteva korisnika. DVR kompresuje snimke kako bi se omogućilo arhiviranje video materijala više dana unazad. DVR uređaji se razlikuju po proizvođaču, kvalitetu, ceni, tehničkim karakteritikama itd. Neki DVR uređaji imaju podršku za povezivanje na računarsku mrežu, samim tim je moguće prenositi signal preko mreže i Interneta i pregledavati snimke i sliku uživo sa udaljenih lokacija.

Digitalni IP Video Nadzor

IP (digitalni) video nadzor je sistem koji pruža mogućnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko računarske mreže, koristeći Internet Protocol, odatle i naziv IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP sistem sadrži IP digitalne kamere megapikselne rezolucije (1, 2, 3, 5, 12 megapiksela), koje daju i do 10 puta veću rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog računarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla (slika, zvuk, komande za pan-tilt-zoom), postoji i mogućnost napajanja kamera preko tog istog kabla (PoE – Power OverEthernet). Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeći infrastrukturu računarske mreže, povezuju na uređaj koji skladišti snimke, NVR (Network VideoRecorder). Svi video snimci sa NVR-a mogu biti primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gde na planeti putem Interneta. Instalacija i održavanje IP sistema je jednostavnije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji računarska mrežna infrastruktura. Prednosti IP sistema u odnosu na analogni su brojne, a jedina mana, za sada, je viša cena opreme, koja će pratnjom tehnoloških trendova vremenom opasti. 

Zbog čega Vam je potreban video nadzor? 

Detaljan uvid u kretanje robe i ljudi u vašem objektu

Pružamo Vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbednosti u Vašim objektima kroz pouzdana i u praksi proverena CCTV rešenja renomiranih svetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji.

Isplativa investicija

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo ovaj sistem i ta investicija je uvek opravdana. Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata. Uz pomoć modernih sistema možete sprečiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarelog CCTV sistema.

Mnogobrojne prednosti

Posedovanje sistema za video nadzor donosi brojne prednosti:

  • Sveobuhvatan pregled situacije unutar i oko objekata
  • Prevencija i odvraćanje potencijalnih počinilaca
  • U slučaju provale ili krađe imate video materijal kao dokaz

Alarmni sistemi – zaštita i prevencija

Kriminalitet na našem području proteklih godina u stalnom je porastu. Provale, razbojništva i krađe najčešći su delikti koji se, na žalost, svakodnevno dešavaju oko nas.

Šta su alarmni sistemi i od čega se sastoje?

Alarmni sistemi (sistemi protivprovale) služe za odbijanje, osujećivanje i otkrivanje provale i pokušaja provale u štićeni objekat. Alarmni sistem sastoji se od grupe senzora koji služe za detekciju štetnih događaja, kao što su: otvaranje vrata, lom stakla, kretanje u prostoru, pojava požara, curenje gasa, izlivanje vode i drugo.

Alarmni sistemi su koncipirani da svojim detektorima štite prostor, da u štićenom prostoru otkriju svako neovlašćeno kretanje, da alarmiraju sistem putem vrlo glasnih sirena i / ili da pošalju izveštaj o alarmu telefonom, ili putem interneta.

Odabir alarmnog sistema se vrši prema veličini objekta, kao i prema mnogim drugim kriterijumima koje određuje sama konfiguracija objekta i želje korisnika sistema. Moderni alarmni sistemi se kontrolišu pomoću tastature, unošenjem šifre, dok se napredniji sistemi mogu kontrolisati i pomoću kodiranih kartica.

Da li se isplati ugradnja alarmnog sistema?

Svakome se isplati ugradnja alarmnog sistema u objekat u kojem živi, stvara, ili se u njemu samo odmara. Čak i za najskromnije prostore malih površina postoje adekvatni i vrlo pristupačni alarmni sistemi koji svakako koštaju manje nego šteta koja nastane pri jednoj prosečnoj provali, čak i pod uslovom da ništa nije otuđeno, tj. računajući samo štetu na provaljenim vratima, ili prozoru. Alarmni sistem je jedino pravo i bazično osiguranje od provale. Dobra brava, protiv-provalna vrata, senzorski reflektori, roletne na prozorima, pa čak i rešetke, samo su dobra i poželjna nadogradnja na alarmni protivprovalni sistem, ali nikako i dovoljna zaštita.

Kontrola pristupa

Xeon obezbeđuje kompletan asortiman opreme, instalaciju i održavanje za kontrolu pristupa za poslovne prostore,industriskjske i javne objekte. Sistemom je moguće potpuno upravljati programski, dodeljivati kartice radnicima, davati pravo pristupa u prostorije ili zone preduzeća i pratiti kretanje zaposlenih preko izveštaja. Korišćenje softvera je jednostavno. Zaposleni mogu imati ID kartice za identifikaciju ili specijalne priveske za ključeve i otvaraju vrata samo prinosenjem kartice ili priveska čitaču ili kombinacijom očitavanja ID legitimacije i ukucavanja broja preko tastature čitača, zavisno od izbora i stepena željene sigurnosti. U programu možete imati plan cele firme sa postavljenim kontrolerima pristupa koje programski možete uključivati, isključivati i davati prava pristupa zaposlenima ili grupama zaposlenih. Nudimo instalaciju i obuku za korišćenje programa. Javite nam se da bismo u skladu s vašim konkretnim potrebama napravili besplatan projekt plan sa preporučenom najpovoljnijom konfiguracijom za uređaje za kontrolu pristupa.

Zašto da baš nas izaberete?

  • Zato što od nas možete dobiti idejne projekte.
  • Zato što iza nas stoji ogromno iskustvo i znanje
  • Zato što svakom poslu pristupamo na poseban način
  • Zato što mi radimo sa vrhunskom opremom.
  • Zato što ćemo vam uvek izaći u susret 24h dnevno 365 dana u godini.
  • Zato što dobijate garanciju na opremu i na izvedene radove, a obezbeđena vam je i kompletna tehnička podrška.